2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Remont pomieszczeń nr 13, 103, 108 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu


 
Dyrektor
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W JAROSŁAWIU
 
        uprzejmie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Remont pomieszczeń nr 13, 103, 108 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu”
 
 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
 
 Firma Budowlana MATBUD
 ul. Burmistrza Jerzego Matusza 10
 37-500 Jarosław
 
Cena wybranej oferty ( jednostkowa ) 39. 469,37 zł.
(trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 37/100)
 
           
            Dziękujemy za udział w postępowaniu.
 
                                       Z  poważaniem
                                       Dyrektor szkoły
                                     mgr Anna Chuchla
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Publiczne Gimnazjum Nr 2  w Jarosławiu
ul. Jana Pawła  II 26
37-500 Jarosław
 
Ogłasza postepowanie na:
 
„Remont pomieszczeń nr 13, 103, 108 w Publicznym Gimnazjum nr. 2 w Jarosławiu”
 
Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – 14-07-2009r.
Zakończenie – 31-08-2009r.
 
Formularz zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.
Adres:
Publiczne Gimnazjum nr. 2  w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 26
37-500 Jarosław
 
Zamkniętą i oznaczoną zgodnie ze specyfikacją kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 26
37-500 Jarosław
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:
- Jacek Kowal
w godz. 9.00 – 14.00 /dni robocze/ tel. 016 - 621-19-55
inwestjaroslaw@interia.pl  
 
Termin składania ofert upływa dnia 07-07-2009r o godz. 10.00
Otwarcie ofert dnia 07-07-2009r o godz. 10.15
 
Wadium: - nie ustanowiono
 
Kryterium wyboru – 100% cena
 
W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający następujące warunki:

Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Spełniają wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych.  
 
  siwz (87kB) word
wzór umowy (108kB) word
formularz oferty (39kB) word
oświadczenie (23kB) word
pełnomocnictwo (22kB) word
dane dotyczące konsorcjum (23kB) word
personel kluczowy przeznaczony do realizacji zamówienia (26kB) word
informacje ogólne o wykonawcy (23kB) word
przedmiary (6kB) txt

 

metryczka


Wytworzył: Anna Chulchla (1 lipca 2009)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (1 lipca 2009, 14:10:22)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (7 lipca 2009, 12:53:26)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1878