2010

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2010

dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu informuje , że unieważniono postępowanie  prowadzone na podstawie [...]

Dostawa różnych produktów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE   o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu informuje , że unieważniono postępowanie  prowadzone na [...]

wykonanie mebli biurowych

Ogłoszenieo wyniku postępowania przetargowegoUprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w Jarosławiu postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  [...]

Usługa administracji cmentarzy w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na „usługę [...]

Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Jarosławia - I półrocze 2011 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na„ Dostawę  [...]

Wymiana drzwi w sali gimnastycznej i przegrody z drzwiami w holu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.

OGŁOSZENIEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCHIM. KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH37- Jarosław ul Kraszewskiego 39  DYREKTOR Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Jarosławiu , zaprasza do złożenia ofert na ,, WYMIANĘ DRZWI [...]

dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów silnikowych

                                         &nbs [...]

Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy miejskiej Jarosław (05.10.2010)

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naWykonanie wycen [...]

Aukcja na sprzedaż mienia własnego Gminy Miejskiej Jarosław

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu ogłasza po raz trzeci aukcję na sprzedaż mienia własnego Gminy Miejskiej Jarosław. Przedmiotem aukcji jest zbycie używanych składników mienia  a to: a) Kotła wodnego typu  VIESSMANN , nr [...]

Remont pracowni fizycznej z wyjściem ewakuacyjnym w budynku (ponowny przetarg)

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO          Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum  Nr 1 w Jarosławiu  postępowaniu (na podstawie przepisów [...]

wykonanie badań geotechnicznych na terenie południowo wschodniej części skarpy, otaczającej wzgórze Św. Mikołaja w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO             Uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław (na podstawie przepisów kodeksu [...]

wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Chrobrego w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska – uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w rejonie ul. Chrobrego i ul. Pawłosiowskiej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Wykonanie odcinka [...]

Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na„ Dostawę  [...]

Remont pracowni fizycznej z wyjściem ewakuacyjnym

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie prowadzono na podstawie Kodeksu [...]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE o wyniku  postępowania              Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu informuje, żew wyniku przeprowadzonego  postępowanie prowadzonego na [...]

Remont pracowni fizycznej z wyjściem ewakuacyjnym w budynku

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie prowadzono na podstawie Kodeksu [...]

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu ul. 3-go Maja 30

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie prowadzono na podstawie Kodeksu [...]

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu ul. 3-go Maja 30

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie prowadzono na podstawie Kodeksu [...]

Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1       Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu [...]

Dowóz dzieci do szkół

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na wykonanie usługi transportowej polegającej na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci.Termin [...]

Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem rowów deszczowych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naUtrzymanie rowów [...]

Pełna konserwacja pomników nagrobnych na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na Wykonanie [...]

remont chodnika drogi wewnętrznej przy budynku nr 7, na os Zielińskiego w Jarosławiu

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  nawykonanie remontu [...]

Wykonanie usług planowania przestrzennego - rejon Pruchnicka

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  nawykonanie usług [...]

Wykonanie usług planowania przestrzennego

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  nawykonanie usług [...]

wykonanie remontu nawierzchni chodnika drogi wewnętrznej przy budynku nr 6, ul. Słowackiego w Jarosławiu

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  nawykonanie remontu [...]

wykonanie remontu chodnika drogi wewnętrznej na os. Jagiellonów w Jarosławiu”

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  nawykonanie remontu [...]

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej w Budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO          Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum  Nr 1 w Jarosławiu  postępowaniu (na podstawie przepisów [...]

wykonanie remontu kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie krat ściekowych w drogach gminnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Remont kanalizacji [...]

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy cmentarza komunalnego [...]

Dostawa maszyny wielofunkcyjnej do utrzymania nawierzchni syntetycznej boiska sportowego "ORLIK"

Dostawa maszyny wielofunkcyjnej do utrzymania nawierzchni boiska sportowego „Orlik”  Ogłoszenieo wyniku postępowania przetargowego Uprzejmie informuję, że w związku z rezygnacją o ubieganie się o realizację dostawy przez [...]

Wykonanie operatu szacunkowego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Piekarskiej w Jarosławiu

OGŁOSZENIE   O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  [...]

Dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE   O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Dostawę sprzętu [...]

remont kapliczki przy ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Remont kapliczki przy [...]

wykonanie remontu oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych w 2010 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Remont oznakowania [...]

Malowanie sali gimnastycznej wraz z korytarzem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu w postępowaniu ( na podstawie przepisów kodeksów cywilnego) o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław

OGŁOSZENIE   O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:wykonywanie „Wycen [...]

dostawę komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów [...]

ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie w [...]

Dostawa miesa i wyrobów mięsnych w 2010 roku do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania              Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie w zakresie  [...]

dostawa mięsa i wyrobów mięsnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na „Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi [...]

metryczka