2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

wykonanie remontu oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych w 2010 roku

OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
 
Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu
(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:
Remont oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych w 2010 r.
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

USŁUGI KOMUNALNE ROBOTY DROGOWE
TOMASZ TARANOWICZ Sp. Zo.o.
37-500 JAROSŁAW, UL. Stawki 21

 
cena netto wybranej oferty:    ceny jednostkowe zgodnie z ofertą Wykonawcy     
  
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty
 
          W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Jarosławia w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
 
 
 
 
                                                                  Z poważaniem 
 
 
                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                              STANISŁAW MISIĄG  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (18 lutego 2010)
Opublikował: Piotr Chrzan (18 lutego 2010, 08:29:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (1 marca 2010, 10:54:51)
Zmieniono: ROZSTRZYGNIĘCIE

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1610