2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów silnikowych

                                                                        Jarosław, dnia 6 grudnia 2010 roku
OA.I.2325/30/10
                                                OGŁOSZENIE
 
                                         Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów silnikowych.
Termin dostawy:  styczeń 2011 – grudzień 2011
Orientacyjna wielkość dostawy:
- olej napędowy około 400 litrów/miesięcznie
- etylina 98 około 350 litrów/miesięcznie
Miejsce dostawy: Jarosław i teren całego kraju
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach organizacyjnych przetargu Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia,                             37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/6248711.
Kryteria, termin ofert oraz warunki przetargu: do pobrania na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
Zastrzega się możliwość zmiany lub odwołania tak ogłoszenia jak i warunków przetargu.
 
 
 
Warunki przetargu na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów silnikowych
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej 1 stacji benzynowej czynnej całodobowo na terenie miasta Jarosławia oferującej olej napędowy, etylinę 98 oraz co najmniej 80 stacji benzynowych na terenie całego kraju.
Forma zapłaty: bezgotówkowa, miesięcznie z dołu
Termin zapłaty: minimum 14 dniowy
Kryteria wyboru i ich ocena:
- bonifikata od ceny detalicznej danego dnia 25 %
- odległość stacji (w Jarosławiu) od siedziby zamawiającego 25 %
- ilość stacji na terenie całego kraju 50 %
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia   27 grudnia br.,  do godz. 15.00
Termin związania ofertą 14 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.
 

 

 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (7 grudnia 2010)
Opublikował: Piotr Chrzan (7 grudnia 2010, 14:40:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734