2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Wymiana drzwi w sali gimnastycznej i przegrody z drzwiami w holu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.

OGŁOSZENIE
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH
IM. KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
37- Jarosław ul Kraszewskiego 39

  
DYREKTOR Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Jarosławiu , zaprasza do złożenia ofert na ,, WYMIANĘ DRZWI W SALI GIMNASTYCZNEJ I PRZEGRODY  Z DRZWIAMI W HOLU  ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH W JAROSŁAWIU.
 

Kod CPV 45421100-5 –konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz.

1. Przedmiotem  zamówienia jest : ,, Wymiana drzwi w sali gimnastycznej i przegrody     z drzwiami w holu  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich      w Jarosławiu.
2. Termin realizacji zamówienia – 30 .12.2010 r.
3. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem oferta na ,, Wymianę drzwi w Sali gimnastycznej i przegrody z drzwiami w holu Zespołu Szkół Ogólnokształcących       w Jarosławiu”  z nazwą i adresem Wykonawcy należy składać  w  siedzibie Zamawiającego ZSO 37-500  Jarosław  ul. Kraszewskiego 39  w sekretariacie szkoły do dnia 20.12.2010 do 10. 00  
6. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich  zainteresowanych . Odbędzie się ono          w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.12.2010 o godz. 10.30.
7. zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych przetargu z  Ewą Siwoń – tel. 016 621 54 19  w godz. 8.00- 15.00
w istotnych sprawach technicznych Pan Henryk Łoziński tel. 0 609 509 910
8. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej http:/www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/  
 
 
 SPECYFIKACJA - siwz (87kB) word

PRZEDMIAR przedmiar (19kB) pdf

KOSZTORYS ŚLEPY slepy (22kB) pdf

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - sst (98kB) pdf

ZAŁACZNIKI  1 (12kB) pdf    2 (11kB) pdf    3a (11kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Siwoń (15 grudnia 2010)
Opublikował: Piotr Chrzan (15 grudnia 2010, 12:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4100