2010

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2010

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U;. 2003 Nr 96 poz. 873 z póź.zm.)

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź.zm.): Polskiego [...]

metryczka