WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych wyłącznie do Rady Miasta Jarosławia

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA w JAROSŁAWIU informuje, że w dniu 2 listopada 2010 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pok. 26) odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych [...]

Losowanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA w JAROSŁAWIU informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pok. 26) odbędzie się publiczne losowanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Jarosławiu, [...]

Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracji list kandydatów do Rady Miasta Jarosławia oraz kandydatów na Burmistrza

Miejska Komisja Wyborcza w Jarosławiu w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów do Rady Miasta Jarosławia oraz kandydatów do Rady Miasta Jarosławia oraz kandydatów na Burmistrza pełni dyżur w dniach: 13-15, 18-21, 25-26 [...]

Wzory formularzy do pobrania w celu wydania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wnioski w w/w sprawie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 12 listopada 2010 roku [...]

metryczka