2011

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2011

Usługę administracji cmentarzy w Jarosławiu w 2012 r.”

OA-IV.271.9.414.2011                                      &n [...]

Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych

                                         &nbs [...]

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2012 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2012 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2012 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

Dostawa owoców i warzyw przetworzonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2012 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2012 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

wykonanie usługi opracowania pt. ”Analiza sieci i organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław”

OA-IV.271.9.410.2011                                      &n [...]

Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Jarosławia - 02.12.2011 r

OA-IV.271.9.405.2011                                      &n [...]

zakup akcesoriów eksploatacyjnych i materiałów papierniczych w ramach realizacji projektu „RÓWNY START”

OA.IV.271.9.304.2011                                      &n [...]

dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

OA-IV.271.9.268.2011                                      &n [...]

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb Urzędu Miasta Jarosławia

                                         &nbs [...]

dowóz dzieci

OA.IV.271.9.265.2011                                        [...]

dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla 6-cio latków

Ogłoszenieo wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w Jarosławiuna  „Zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla  6 –cio latków”Na podstawie art. 92 ustawy [...]

Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu przystanków komunikacyjnych

       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie [...]

Rozstrzygnięcie - Remont polegający na adaptacji pomieszczenia magazynowego na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia pod nazwą „Remont polegający na adaptacji [...]

Rozstrzygnięcie postępowania pn. "Remont polegający na adaptacji pomieszczeń gospodarczych na szatnię i salę do rehabilitacji w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu"

Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się w pliku poniżej. OGŁOSZENIE Remont polegający na adaptacji pomieszczeń gospodarczych na szatnię i  salę do rehabilitacji w Szkole Podstawowej nr 11 w JarosławiuOGŁOSZENIE Dyrektor [...]

Remont polegający na adaptacji pomieszczenia magazynowego na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Remontu polegającego na adaptacji pomieszczenia magazynowego na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w [...]

Wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu, ul. Traugutta 15

                                         &nbs [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Raszyńskiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Remont sanitariatu II piętra budynku "B" w ZSO w Jarosławiu

ZSO-393-2/11 OGŁOSZENIEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGOLNOKSZTAŁCACYCHIM. KSIĄŻĄT CZARTORYSKICHW JAROSŁAWIU   DYREKTOR  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert na  ,,REMONT [...]

wykonanie zasilania policznikowego dodatkowego oświetlenia 10 – ciu przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice Korczowa w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Zasilanie [...]

remont kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczaniem krat ściekowych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Remont kanalizacji [...]

wykonanie remontu bieżącego oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych w 2011 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Remont oznakowania [...]

Zakup mięsa i wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu ul. Traugutta 15, 37-500 Jarosław ogłasza przetarg na zakup mięsa i wyrobów mięsnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wyrobów mięsnych w [...]

Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław

OGŁOSZENIEO WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na "Wykonanie wycen [...]

wynik postępowania

 OGŁOSZENIE  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) pod nazwą: „ Zakup mięsa i wyrobów mięsnych [...]

dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu mista Jarosławia

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia na [...]

dostawa mięsa i wyrobów mięsnych w 2011 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na „Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi [...]

metryczka