2011

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2011

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

 WYNIKI KONKURSÓW W dniu 2 grudnia 2011r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu [...]

Otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

 WYNIKI KONKURSÓW W dniu 2 grudnia 2011r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu [...]

Otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

WYNIKI KONKURSÓW W dniu 2 grudnia 2011r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działajac na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia [...]

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

WYNIKI KONKURSÓW W dniu 2 grudnia 2011r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

 WYNIKI KONKURSÓW W dniu 2 grudnia 2011r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działajac na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

 WYNIKI KONKURSOW W dniu 2 grudnia 2011r. Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Jarosławiu działajac na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu [...]

Dostarczanie produktów żywnościowych w 2011 r. do punktu wydawania żywności oraz jej dystrybucja dla najuboższych mieszkańców Miasta Jarosławia w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)

Dostarczanie produktów żywnościowych  w 2011 r. do punktu wydawania żywności  oraz jej dystrybucja dla najuboższych    mieszkańców Miasta Jarosławia  w ramach Europejskiego  Programu Pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławiado Ośrodka rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w miesiącu grudniu 2011"

O G ŁO S Z E N I E           Działając zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z [...]

Otwarty konkurs na dofinansowanie zadania z zakresu sportu na terenie gminy miejskiej Jarosławia w 2011 roku

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza konkurs na dofinansowanie zadaniaz zakresu  sportu na terenie gminy miejskiej Jarosławia w 2011 roku pod nazwą:  „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w [...]

metryczka