2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Otwarty konkurs ofert na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławiado Ośrodka rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w miesiącu grudniu 2011"

ogłoszenie (38kB) word
O G ŁO S Z E N I E
 
 
         Działając zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 282/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26. 10. 2011 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w m-cu grudniu 2011 roku” powierza się organizacji pozarządowej :
 
„Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –         Koło    w Jarosławiu „ ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław.
 
Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w wymaganym okresie wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 
                                                                                        Burmistrz Miasta Jarosławia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (27 października 2011)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (27 października 2011, 12:33:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (22 listopada 2011, 13:16:48)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1288