2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

 
WYNIKI KONKURSOW
 
W dniu 2 grudnia 2011r. Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Jarosławiu działajac na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu na realizację zadan z zakresu pomocy społecznej , ogłosił otwart konkurs ofert na realizacjeęzadania publicznego, tj. zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław – kwota dotacji 70.000,00 zl.
Termin realizacji zadania – od 1 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r.
Termin składania ofert upłynął dnia 27 grudnia 2011r.
Do dnia 27 grudnia 2011r. do godz. 9.00 wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Kolo Jarosław.
Cena ofert przedstawia się następująco:
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jarosław – 416,67 zł za utrzymanie 1 osoby w ciągu 1 miesiąca.
Pod względem formalnym oraz prawidłowości sporządzenia oferta została dopuszczona do wyboru.  Podmiot spełnia wymogi określone zarówno w ustawie o pomocy społecznej jak i w ogłoszeniu. Przyznane środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach do 10 – go dnia każdego miesiąca.
 

metryczka


Wytworzył: Stanisław Słota (2 grudnia 2011)
Opublikował: Piotr Chrzan (2 grudnia 2011, 21:52:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 grudnia 2011, 08:33:58)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1047