ogłoszenia 2012

ogłoszenia 2012

Obwieszczenie - Budowa sieci EN - Lachmanówka

GPO.6733.17.2012                        Jarosław  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. Budowa stacji transformatorowych oraz linii elektroenergetycznych przy ul. Limanowskiego, Traugutta i Orkana w Jarosławiu.

GPO.6733.27.2011-2012                   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

metryczka