2012

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2012

Dostawa artykułów chemicznych do Urzędu Miasta Jarosławia w 2013 roku

OA-IV.271.9.621.2012                               Jarosław, dn. 27.12.2012 [...]

zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania odpadami komunalnymi

OA-IV.271.9.560.2012                                      &n [...]

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia

OA-IV.271.9.610.2012                           Jarosław, dn. 27.12.2012 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU [...]

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2013 r.

OGŁOSZENIE                                        & [...]

Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2013 r.

OGŁOSZENIE                                        & [...]

Dostawa owoców i warzyw przetworzonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2013 r.

OGŁOSZENIE                                        & [...]

Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2013 r.

OGŁOSZENIE                                        & [...]

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2013 r.

OGŁOSZENIE                                        & [...]

Dostawa kwiatów do Urzędu Miasta Jarosławia w 2013 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:„Dostawę kwiatów do [...]

Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych

OA-IV.271.9.603.2012                                      &n [...]

Wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu komunalnym przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu

OA-IV.271.9.509.2012                                      &n [...]

Wymiana okien drewnianych w budynku MOK w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Wykonanie rowu deszczowego w korycie Starego Sanu w Jarosławiu na odcinku od mostu M2 w kierunku ul. Okrzei na odcinku 165,00 mb o szerokości 12 m

OA-IV.271.9.441.2012                                      &n [...]

Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu w roku szkolnym 2012/2013

Jarosław 2012-08-22   O G Ł O S Z E N I E o postępowaniu przetargowym Publiczne Gimnazjum nr 3 w Jarosławiuul. Plac ks. Piotra Skargi nr 1,  37-500 Jarosław Ogłasza postępowanie przetargowe o wartości do [...]

Usługa instalacji monitoringu wewnętrznego w budynkach Rynek 1 i Rynek 6 Urzędu Miasta Jarosławia

OA-IV.271.9.398.2012                                      &n [...]

Wykonanie usługi instalacji monitoringu wewnętrznego w budynkach Rynek 1 i Rynek 6 Urzędu Miasta Jarosławia

 OA-IV.271.9.391.2012                                   Jarosław, [...]

Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Jarosławia

OA-IV.271.9.371.2012                                    Jarosław, dn. [...]

Rozstrzygnięcie - dostawa mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu na "Dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu".Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu informuje, [...]

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie remontu schodów wejściowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Uprzejmie informujemy, że w przeprowadzonym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu postępowaniu (na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego) o udzieleniu zamówienia na remont schodów wejściowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła [...]

Remont chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa, ul. Jana Pawła II w mieście Jarosław

OA.IV.271.9.350.2012                                      &n [...]

Dostawa mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. WOJSKA POLSKIEGO NR 10 W JAROSŁAWIU     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę mebli [...]

Wynik postępowanie na "konserwację rowu deszczowego Stary San"

OA-IV.271.9.315.2012                                      &n [...]

wykonanie konserwacji rowu deszczowego „Stary San”

OA-IV.271.9.315.2012                                      &n [...]

Wykonanie konserwacji rowu deszczowego Stary San

OA-IV.271.9.315.2012                                      &n [...]

Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Jarosławia (realizacja do 20 lipca 2012)

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:Dostawę mebli [...]

Utrzymanie terenów zielonych w obrębie pasów drogowych dróg gminnych

 OA-IV.271.9.259.2012                                     &n [...]

dostawa mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Jarosławia

OA-IV.271.9.216.2012                                      &n [...]

Rozstrzygnięcie - Opracowanie projektu termomodernizacji i kolorystyki zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 10 os. Słoneczne 7 w Jarosławiu

Rozstrzygnięcie - Opracowanie projektu termomodernizacji i kolorystyki zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 10 os. Słoneczne 7 w JarosławiuOGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGODyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska [...]

Opracowanie projektu termomodernizacji i kolorystyki zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 10 os. Słoneczne 7 w Jarosławiu

Jarosław 2012-04-23 O G Ł O S Z E N I E o postępowaniu przetargowym   Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu os. Słoneczne 7,  37-500 Jarosław   Ogłasza postępowanie przetargowe [...]

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego

                                         &nbs [...]

Remont kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie krat ściekowych w drogach gminnych

OA-IV.271.9.159.2012                                      &n [...]

Wycinka drzew rosnących na terenie działki nr 221 położonej przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu

SP7.271.01.2011                                       & [...]

wykonanie remontu bieżącego oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych w 2012 roku

OA-IV.271.9.36.2012                                      &nb [...]

Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputarowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

OA-IV.271.9.2.2012                                      &nbs [...]

Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław

OA-IV.271.9.14.2012                                      &nb [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie w zakresie  sukcesywnych dostaw mięsa i wyrobów [...]

Dostawę materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb Urzędu Miasta Jarosławia.

OA.IV.271.9.444.2011                                      &n [...]

Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na „Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi [...]

metryczka