2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Opracowanie projektu termomodernizacji i kolorystyki zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 10 os. Słoneczne 7 w Jarosławiu

Jarosław 2012-04-23

O G Ł O S Z E N I E
o postępowaniu przetargowym
 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu
os. Słoneczne 7,  37-500 Jarosław
 
Ogłasza postępowanie przetargowe na:
 
„Opracowanie projektu termomodernizacji i kolorystyki zespołu budynków
Szkoły Podstawowej Nr 10
os. Słoneczne 7 w Jarosławiu”
 
 
Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie –  26-04-2012r.
Zakończenie –  15-05-2012r.
 
Formularz zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu
os. Słoneczne 7,  37-500 Jarosław
 
Zamkniętą i oznaczoną zgodnie ze specyfikacją kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu
os. Słoneczne 7,  37-500 Jarosław
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:
- Magdalena Cienki
w godz. 9.00 – 14.00 /dni robocze/.
 
 
Termin składania ofert upływa dnia 26-04-2012r. o godz. 10.00
 
Kryterium wyboru –  1. cena 100 %
W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający następujące warunki:
      1.  Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      2.  Spełniają wymogi określone w ustawie Kodeks Cywilny.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (69kB) word
Formularz oferty postępowania przetargowego (40kB) word
Informacje ogólne o wykonawcy (23kB) word
Oświadczenie (23kB) word
Umowa (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Michał Łabuś (23 kwietnia 2012)
Opublikował: Jadwiga Sibiga (23 kwietnia 2012, 13:43:02)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (20 czerwca 2012, 15:04:18)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1810