2012

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2012

Wynik konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku”

O G ŁO S Z E N I E           Działając zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, [...]

Otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

WYNIKI KONKURSÓW W dniu 29 listopada 2012r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia , ogłosił otwarty konkurs ofert na [...]

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

WYNIKI KONKURSÓW W dniu 29 listopada  2012r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia  , ogłosił otwarty konkurs ofert na [...]

Otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

WYNIKI KONKURSÓW W dniu 29 listopada 2012r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia , ogłosił otwarty konkurs ofert na [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

WYNIKI KONKURSOW W dniu 29 listopada 2012r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

WYNIKI KONKURSÓW W dniu 29 listopada 2012r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia , ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację [...]

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

WYNIKI KONKURSÓW W dniu 29 listopada 2012r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia , ogłosił otwarty konkurs ofert na [...]

realizacja zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2012 r. do punktu wydawania żywności

 WYNIKI KONKURSU W dniu 20 kwietnia 2012r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Jarosławiu, działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jarosławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację [...]

metryczka