2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Wykonanie usług związanych z zapewnieniem obsługi szaletu miejskiego znajdującego się w budynku Ratusza, Rynek 1 będącego własnością Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 rokuOA-IV.271.9.631.2013                                                             Jarosław, dn. 10.01.2014 r.
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
 
Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu
(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na:
„Wykonanie usług związanych z zapewnieniem obsługi szaletu miejskiego znajdującego się w budynku Ratusza, Rynek 1, będącego własnością Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2014 roku”
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15; 37-500 Jarosław
 
   Punktacja przyznana ofercie: 100 punktów. 
 
W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.
 
 
 
          W związku z powyższym prosi się przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
                                                                                                         Z poważaniem
                                                                         Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
                                                                                                  Stanisław Misiąg
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (2 stycznia 2014)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (2 stycznia 2014, 15:05:42)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (10 stycznia 2014, 14:09:22)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1981