ogłoszenia 2014

ogłoszenia 2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Słonecznej w Jarosławiu.

  "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Słonecznej w Jarosławiu." [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru w rejonie ul. Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w zakresie dokonanej zmiany projektu oraz o wyłożeniu...

... do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/1/2013 Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i  Piekarską w Jarosławiu [...]

metryczka