Projekty 2015

Projekty 2015

Projekt nr 10 na sesję 10 grudnia br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Jarosław porozumienia z Powiatem Jarosławskim dotyczącego założenia i prowadzenia...

Projekt nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Jarosław porozumienia z Powiatem Jarosławskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Jarosławski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku [...]

Projekt nr 5 na sesję 10 grudnia br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl...

Projekt nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosł [...]

Projekt nr 8 na sesję 28 września br. w sprawie zmiany Uchwały Nr 464/XLIII/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2008 r. ...

Projekt nr 8 na sesję 28 września br. w sprawie zmiany Uchwały Nr 464/XLIII/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania odpłatności oraz zwrotu wydatków w części lub całości za usługi [...]

Projekt nr 5 na sesję 28 września br. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy...

Projekt nr 5 na sesję 28 września br. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie [...]

Projekt nr 1 na sesję 28 września br. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne...

Projekt nr 1 na sesję 28 września br. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz tryb i zakresy kontroli [...]

Projekt nr 7 na sesję 31 sierpnia br. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz właścicieli lokali prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości gruntowych, niezbędnych do poprawiania...

Projekt nr 7 na sesję 31 sierpnia br. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz właścicieli lokali prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości gruntowych, niezbędnych do poprawiania warunków zagospodarowania [...]

Projekt nr 6a na sesję 25 maja 2015 roku w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczącej możliwości rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu i możliwości przejęcia realizowanych przez nią zadań ...

Projekt nr 6a na sesję 25 maja 2015 roku w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczącej możliwości rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu i możliwości przejęcia realizowanych przez nią zadań [...]

Projekt nr 6

Projekt nr 6 - [...]

Projekt nr 5

Projekt nr 5 [...]

Projekt nr 4

Projekt nr 4 - [...]

Projekt nr 3

Projekt nr 3 - [...]

Plan pracy Rady Miasta Jarosławia na 2015 rok.

Plan pracy Rady Miasta Jarosławia na 2015 rok. [...]

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia za okres 08.12.2014 - 20.01.2015

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia za okres 08.12.2014 - 20.01.2015 [...]

metryczka