2015

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2015

ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn.: "Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej"

Ogłoszenie wyniku -OgłoszenieBurmistrza Miasta Jarosławia Ogłaszam otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu  pn. ,,Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i [...]

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób

WYNIKI KONKURSU - O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 140/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., działając na [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

WYNIKI KONKURSU - O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 141/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., działając na [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

WYNIKI KONKURSU - O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 143/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., działając na [...]

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

WYNIKI KONKURSU - O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 144/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., działając na [...]

Ogłasza otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

WYNIKI KONKURSU - O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 142/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., działając na [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

WYNIKI KONKURSU - O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 139/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., działając na [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych

WYNIKI KONKURSU - O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 138/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., działając na [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania z zakresu zwalczania narkomanii

Ogłoszenie               Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118 z [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku. [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2015r

O g ł o s z e n i e Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., [...]

metryczka