PETYCJE

PETYCJE

SKŁADANIE PETYCJI

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-puap lub e-mail). Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym [...]

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.Można to zrobić w interesie: publicznym, czyli wszystkich obywateli,podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,innego [...]

Petycje - podstawa prawna

Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Miasta Jarosławia może być w szczególności żądanie zmiany prawa,  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowegolub [...]

metryczka