TABELA PETYCJI 2015


Skan petycji nr 1 (296kB) pdf
Odpowiedź na petycję nr 1 (233kB) pdf

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2015 ROKU (238kB) pdf

TABELA PETYCJI 2016


Skan petycji nr 1 z 2016 roku (3027kB) pdf
Skan petycji nr 2 z 2016 roku (1697kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 ROKU (274kB) pdf

TABELA PETYCJI 2017


Skan petycji nr 1 z 2017 roku (2993kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2017 roku (632kB) pdf

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 ROKU (265kB) pdf

TABELA PETYCJI 2018


Skan petycji nr 1 z 2018 roku (1762kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2018 roku (282kB) pdf

Skan petycji nr 2 z 2018 roku (435kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 2 z 2018 roku (811kB) pdf
Zawiadomienie o przekazaniu petycji wg właściwości miejscowej i rzeczowej (427kB) pdf - przekazanie petycji wg właściwości do rozpatrzenia zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870)

Skan petycji nr 3 z 2018 roku (2243kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 3 z 2018 roku (1065kB) pdf

Skan petycji nr 4 z 2018 roku (2550kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 4 z 2018 roku (811kB) pdf

Skan petycji nr 5 z 2018 roku (341kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 5 z 2018 roku (603kB) pdf

Skan petycji nr 6 z 2018 roku (8048kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2018 roku (696kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2018 roku - PGKiM sp. z o.o (819kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2018 roku - MOPS (129kB) pdf

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 ROKU (622kB) pdf

TABELA PETYCJI 2019


Skan petycji nr 1 z 2019 roku (1836kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku (529kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 1 (201kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 2 (330kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 4 (187kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 5 (146kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 6 (305kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 7 (170kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 9 (241kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 10 (318kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 11 (186kB) pdf

Skan petycji nr 2 z 2019 roku (3008kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 2 z 2019 roku (444kB) pdf

Skan petycji nr 3 z 2019 roku (991kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 3 z 2019 roku (345kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

Skan petycji nr 4 z 2019 roku (2756kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 4 z 2019 roku (543kB) pdf

Skan petycji nr 5 z 2019 roku (373kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 5 z 2019 roku (893kB) pdf

Skan petycji nr 6 z 2019 roku (3667kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Gmina Miejska Jarosław (1564kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Żłobek Miejski 'Radosny Zakątek' (65kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 1 (67kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 3 (66kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 4 (64kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 8 (78kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 9 (68kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 10 (273kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 11 (66kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 12 (66kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 1 (143kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 2 (361kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 6 (379kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 11 (704kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (249kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (345kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu (598kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu (297kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (53kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu (471kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 4 (227kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 7 (293kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki (1944kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 9 (167kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 5 (351kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 10 (241kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - MOPS (460kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (128kB) pdf

Skan petycji nr 7 z 2019 roku (1242kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - Gmina Miejska Jarosław (583kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 6 (418kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycje nr 7 z 2019 roku - SP nr 2 (111kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 11 (125kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 4 (144kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 5 (193kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 1 (177kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 9 (116kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 10 (117kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 7 (111kB) pdf

Skan petycji nr 8 z 2019 roku (1745kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 8 z 2019 roku (979kB) pdf

Skan petycji nr 9 z 2019 roku (1070kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 9 z 2019 roku - Uchwała nr 232/XVIII/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. (377kB) pdf
Zawiadomienie o przekazaniu petycji wg właściwości do rozpatrzenia zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - zawiadomienie dot. rozpatrzenia petycji nr 9 z 2019 roku (228kB) pdf

Skan petycji nr 10 z 2019 roku (3120kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 10 z 2019 roku (965kB) pdf

Skan petycji nr 11 z 2019 roku (4070kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - GMJ (1349kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP 4 (357kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP 11 (52kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP 2 (350kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP 11 (163kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MBP (507kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MŻ 'Radosny Zakątek' (139kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 10 (454kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - PWiK (330kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MOSiR (352kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 9 (68kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 9 (169kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 13 z 2019 roku - MP nr 8 (1265kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 3 (67kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - CKiP (145kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 12 (86kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - JOKiS (624kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 1 (1061kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 7 (285kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - JTBS (46kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycje nr 11 z 2019 roku - SP nr 4 (376kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 1 (86kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MOPS (218kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - PGKiM (128kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MZK (189kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP 6 (1343kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 5 (47kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 10 (255kB) pdf

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 ROKU (871kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (25 listopada 2015)
Opublikował: Iga Kmiecik (25 listopada 2015, 14:22:19)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (28 stycznia 2021, 13:48:11)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5276