2016

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2016

dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Dostawa owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym na dostawę owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole [...]

Dostawa artykułów branży przemysłowej do Urzędu Miasta Jarosławia w roku 2017

ZP.271.9.377.2016                                        [...]

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów silnikowych Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.360.2016                                        [...]

Wykonanie druków powszechnego użytku na rok 2017

ZP.271.9.344.2016                                        [...]

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.345.2016                                        [...]

Dostawa kwiatów do Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.343.2016                                        [...]

Dostawa artykułów chemicznych do Urzędu Miasta Jarosławia w roku 2017.

ZP.271.9.357.2016                                        [...]

Dostawa aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS w Jarosławiu

ZP.271.9.348.2016                                        [...]

Dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym na dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 [...]

Dostawa owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym na dostawę owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole [...]

Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym na dostawę produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej [...]

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w [...]

Dostawa produktów mącznych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym na dostawę produktów mącznych  do stołówki szkolnej w Szkole [...]

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole [...]

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.340.2016                                        [...]

Dostawa prenumeraty czasopism do Urzędu Miasta Jarosławia w formie papierowej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

ZP.271.9.32652016                                        [...]

Dostawa cenników do oprogramowania Winbud Kosztorys Prof. przez okres 1 roku

ZP.271.9.335.2016                                        [...]

Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.334.2016                                        [...]

Dostawa licencji edytora aktów prawnych XML w wersji sieciowej bez limitu stanowisk na rok 2017

ZP.271.9.337.2016                                        [...]

wykonanie sieci komputerowej i energetycznej w siedzibie MOPS w lokalu dworca PKP Jarosław

ZP.271.9.326.2016                                        [...]

Dostawa żaluzji okiennych do wynajętych pomieszczeń biurowych na dworcu PKP w Jarosławiu, na potrzeby MOPS w Jarosławiu.

ZP.271.9.301.2016                                        [...]

kompleksowe opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016 - 2026

ZP.271.9.269.2016                                        [...]

opracowaniu dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.4

Jarosław 10.10.2016r.   OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:   „opracowaniu dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie w ramach osi [...]

Dostawa sortów mundurowych dla straży miejskiej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [...]

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu

SP7.1.2016/P                                       &nbs [...]

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Przebudowa części pomieszczeń Hotelu Turkus w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Jarosław 19 LIPCA 2016     OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa 37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 ogłasza postępowanie pn: Przebudowa [...]

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”

ZP.271.9.193.2016                                        [...]

opracowanie projektu graficznego oraz druk poradnika dla mieszkańców dot. zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZP.271.9.183.2016                               [...]

Dostawa urn wyborczych – 27 sztuk

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [...]

usługi remontowo – konserwatorskie pomników nagrobnych na terenie Nowego i Starego Cmentarza w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZP.271.9.149.2016                    [...]

usuwanie odpadów azbestowych z nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Miejskiej Jarosław

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZP.271.9.145.2016                                     [...]

dostawa opraw A4 twardych i miękkich

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [...]

dostawa nagród w postaci sprzętu sportowego

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [...]

Dostawa nagród

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [...]

Dostawa pudeł archiwalnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [...]

Remont posadzek w basenie rekreacyjnym, do nauki pływania oraz lądowisku zjeżdżalni

                                         &nbs [...]

Dostawa i wymiana złoża filtra typu BOBIN produkcja ASTRAL

                                         &nbs [...]

wykonanie druków powszechnego użytku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - [...]

metryczka