Projekty 2016

Projekty 2016

Projekt uchwały nr 5 w sprawie aplikowania GMJ o środki [...] - na sesję 30 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały nr 5 w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.3 Gospodarka wodno - [...]

Projekt uchwały nr 4 w sprawie aplikowania GM Jarosław [...] - na sesję 30 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały nr 4 w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś. priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpacie, [...]

Projekt uchwały nr 3 w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki [...] - na sesję 30 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały nr 3 w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja, oś priorytetowa I "Ochrona i rozwój [...]

Projekt uchwały nr 2 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań [...] - na sesję 30 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały nr 2 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 związanych z inwestycją pn. "Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1725R Jarosław - [...]

Projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu [...] - na sesję 30 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację projektu pn. "Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1725R Jarosław - Pawłosiów i [...]

metryczka