2016

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz ubrania bezdomnym mężczyznom

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej [...]

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2017 roku"

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 395/XXXVI/2016 Rady Miasta [...]

Konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu Ogłasza   otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej   Działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 205/2016 z [...]

Oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja imprezy sportowej - Galicja Maraton z Przemyśla do Jarosławia oraz III Mini Maraton Jarosławski oraz Dziecięcy Bieg Uliczny

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z  dnia 17 maja 2016 r.   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy [...]

metryczka