Katalog zagrożeń miasta Jarosławia

Rozwój cywilizacyjny i postęp techniczny niosą ze sobą niebezpieczeństwo powstania awarii technicznych, dodatkowym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska są też skutki działania sił natury.
Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że na terenie miasta Jarosławia mogą wystąpić następujące zagrożenia:
 
1) ZAGROŻENIA NATURALNE
a) pożary
b) powodzie
c) ekstremalne warunki pogodowe (intensywne opady deszczu, gradu, niskie temperatury, upały, śnieżyce, burze, silne wiatry)
d) osuwiska
 
2) ZAGROŻENIA TECHNOLOGICZNE
a) katastrofy budowlane
b) uwolnienie toksycznych środków przemysłowych (TSP)
c) uwolnienie materiałów promieniotwórczych z elektrowni jądrowych
 
3) ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE
a) skażenie powietrza
b) skażenie gleby i wody
 
4) ZAGROŻENIA KOMUNIKACYJNE
a) drogowe
b) kolejowe
c) lotnicze
 
5) ZAGROŻENIA KATASTROFALNYMI AWARIAMI KOMUNALNYMI
a) sieć gazowa
b) sieć energetyczna
c) sieć wodociągowa
d) sieć ciepłownicza
 
6) ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
a) epidemie
b) epizoocje
 
7) ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
a) destrukcyjne działania grup ludzi (strajki, zamieszki, blokady)
b) niewybuchy i niewypały
c) ataki terrorystyczne
d) masowa migracja ludności
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (14 czerwca 2016)
Opublikował: Barbara Brzezińska (14 czerwca 2016, 10:52:14)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (5 lutego 2020, 13:12:16)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3237