Ostrzeganie i alarmowanie ludności

System informowania, ostrzegania i alarmowania ludności ALCETEL
 

System informowania, ostrzegania i alarmowania ludności organizowany jest w celu uniknięcia lub zmniejszenie strat osobowych oraz w mieniu, mogących powstać w wyniku wystąpienia zagrożenia lub sytuacji kryzysowej.
Alarmowanie i ostrzeganie ludności polega w pierwszej kolejności na zasygnalizowaniu zagrożenia poprzez syreny alarmowe dźwiękiem o określonej przepisami długości trwania sygnału, a następnie podać informację o zagrożeniu w lokalnych mediach.
 
Sygnały alarmowe - pobierz (42kB) pdf
 
Ponadto, w zależności od zaistniałego zdarzenia (sytuacji) mogą być ustalone przez burmistrza inne dodatkowe sposoby ostrzegania i alarmowania ludności miasta lub grup społecznych (pojazdy z nagłośnieniem, ogłoszenia w kościołach, itp.).

Uruchomiony może zostać również system telefonicznego powiadamiania - ALCETEL.

Alcetel, jest systemem teleinformatycznym, którego działanie polega na zautomatyzowanym wykonywaniu połączeń telefonicznych do dużej ilości odbiorców i odtwarzaniu komunikatów głosowych na telefony stacjonarne lub wysyłaniu wiadomości tekstowych SMS na telefony komórkowe.
Na terenie miasta Jarosławia wprowadzony został w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jarosławia. Włączenie do systemu Alcetel stacjonarnych numerów telefonów mieszkańców, następuje za ich zgodą, na zasadach pełnej dobrowolności.
System ten zostaje uruchomiony w każdej sytuacji  wystąpienia bądź prawdopodobieństwie wystąpienia zagrożenia dla ludności miasta bądź mienia, po uprzednim dokonaniu oceny jego skali i ewentualnych negatywnych następstw.
Dotyczy to np. zagrożeń  związanych z działaniem sił natury (meteorologiczne, hydrologiczne), transportem bądź wykorzystywaniem w toku produkcji toksycznych środków przemysłowych /TSP/ itp.
System Alcetel może zostać uruchomiony również w innych  okolicznościach, istotnych  dla mieszkańców miasta, takich jak np. ważne wydarzenia kulturalne, sportowe itp.
 
Ulotka - pobierz (602kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (14 czerwca 2016)
Opublikował: Barbara Brzezińska (14 czerwca 2016, 11:41:01)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (5 lutego 2020, 13:17:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2847