Szacowanie szkód

SZACOWANIE SZKÓD
 
W przypadku wystąpienia na terenie miasta Jarosławia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, poszkodowani rolnicy mogą wystąpić do Burmistrza Miasta Jarosławia o oszacowanie szkód przez powołaną do tego zadania - Gminną komisję ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie miasta Jarosławia w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W  celu uruchomienia prac komisji należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej szkodzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jarosławiu - tel.  16 624 87 21.
 
 
Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie miasta Jarosławia w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - pobierz (1342kB) pdf

Informacja dla komisji, powołanych przez wojewodę, dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - pobierz (2085kB) pdf

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz (78kB) pdf

Pismo prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pobierz (268kB) pdf

Procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - pobierz (244kB) pdf

Protokół 1 - Produkcja roślinna z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - pobierz (117kB) pdf

Protokół 2 - Produkcja roślinna, zwierzęca, budynki gospodarcze, maszyny i urządzenia rolnicze z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - pobierz (165kB) pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pobierz (1038kB) pdf

Zarządzenie Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 w sprawie powołania Gminnych komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - pobierz (226kB) pdf  


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (14 czerwca 2016)
Opublikował: Barbara Brzezińska (14 czerwca 2016, 11:43:46)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (5 lutego 2020, 13:24:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2613