Dane teleadresowe

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (MCZK)
 
W  celu  zapewnienia  bieżącego   przepływu   informacji  dotyczących  sytuacji  w  zakresie bezpieczeństwa ludności i porządku publicznego na terenie miasta, burmistrz miasta na bazie Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych oraz Straży Miejskiej utworzył Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonujące w trybie ciągłym, również po godzinach pracy urzędu.
 
Do podstawowych zadań MCZK należy m.in.:
· pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
· monitorowanie, prognozowanie rozwoju zagrożeń,
· dokonywanie ocen zagrożeń występujących na obszarze miasta,
· zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb burmistrza informacji w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku, a także zapobiegania klęskom żywiołowym,
· współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
· współdziałanie ze służbami monitorującymi zagrożenia środowiska,
· zapewnienie burmistrzowi oraz Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego informacji dotyczącej aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie miasta,
· dokumentowanie działań realizowanych przez MCZK,
· prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny stanu bezpieczeństwa,
· nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań zarządzania kryzysowego w miejskich spółkach i wytypowanych zakładach pracy,
· współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
· gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych - weryfikacja i aktualizacja baz danych,
· zapewnienie dla potrzeb burmistrza funkcjonowania łączności radiowej i systemów teleinformatycznych.
 
Całodobowe dyżury pełnione w ramach centrum pozwolą na szybki przekaz uzyskanych informacji o występujących zagrożeniach na terenie miasta.
 
 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
37-500 Jarosław
ul. Rynek 1 
 
tel. 986, 16 624 87 52 (telefon całodobowy)

tel./fax  16 624 87 66 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Jarosławia od 7.30 do 15.30)
e-mail: mczk@um.jaroslaw.pl
                                
Ważniejsze numery telefonów:

 
Europejski numer alarmowy              112
Pogotowie ratunkowe                       999
Straż pożarna                                 998
Policja                                           997
Straż Miejska                                  986
pogotowie gazowe                           992
Pogotowie energetyczne                   991
Pogotowie wodno – kanalizacyjne      994
WOPR                                            601 100 100
GOPR                                             601 100 300
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu
• tel. 16 624-62-31, 16 624-62-34 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu)
• tel. 16 621-56-85 (w dni wolne od pracy oraz w godz. od 15.00 do 7.00)
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie
• 17 867 12 38, 17 867 18 64

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (14 czerwca 2016)
Opublikował: Barbara Brzezińska (14 czerwca 2016, 10:46:00)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (5 lutego 2020, 13:07:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3637