2017

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 48/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. .

WYNIKI KONKURSU - Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 21 lutego 2017 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu [...]

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych

PEŁNE OGŁOSZENIE  - Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 21 lutego 2017 r.   w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji [...]

Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017

Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały [...]

metryczka