2017

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2017

sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z adaptacją budynku Bramy Krakowskiej.

ZP.271.9.431.2017                                        [...]

Dostawa artykułów chemicznych do Urzędu Miasta Jarosławia w roku 2018.

ZP.271.9.417.2017                                        [...]

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług weterynaryjnych w ramach całodobowego dyżuru pod telefonem.

ZP.271.9.415.2017                                        [...]

Dostawa kwiatów do Urzędu Miasta Jarosławia.

ZP.271.9.389.2017                                        [...]

Dostawa prenumeraty czasopism do Urzędu Miasta Jarosławia.

ZP.271.9.390.2017                                        [...]

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia.

ZP.271.9.391.2017                                        [...]

Druki powszechnego użytku.

ZP.271.9.407.2017                                        [...]

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych Urzędu Miasta Jarosławia.

ZP.271.9.411.2017                                        [...]

dostawa cenników do oprogramowania Winbud Kosztorys Prof. przez okres 1 roku

ZP.271.9.402.2017                                        [...]

Dostawa aktualizacji oprogramowania Winbud Kosztorys Prof. przez okres 1 roku

ZP.271.9.401.2017                                        [...]

Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.404.2017                                        [...]

Zakup licencji edytora aktów prawnych XML w wersji sieciowej bez limitu stanowisk na rok 2018.

                                   [...]

Wykonanie 7 plakatów informacyjnych w ramach promocji projektu „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia

ZP.271.9.400.2017                                        [...]

Dostawa bonów towarowych dla emerytów i rencistów Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.381.2017                      [...]

wykonanie 8 sztuk tablic informacyjnych

ZP.271.9.376.2017                                        [...]

Wycinkę drzew wraz z frezowaniem pnia na terenie Stadionu Miejskiego ul. Piekarska 2, 37-500 Jarosław

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu  zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego)  na:Wycinkę drzew wraz z frezowaniem pnia na terenie Stadionu [...]

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia na ul. Przemysłowej.

ZP.271.9.352.2017                                        [...]

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.

Rozstrzygnięcie: ______________________________________________ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do [...]

Dostawa produktów mącznych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.

RozstrzygnięciePostępowanie zostaje unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.________________________________ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym [...]

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.

Rozstrzygnięcie ___________________________ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w [...]

Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.

Rozstrzygnięcie ______________________________ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w [...]

Dostawa owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.

Rozstrzygnięcie __________________________ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki [...]

Dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.

Rozstrzygnięcie _____________________________ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole [...]

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia ulicznego dla 3 zadań inwestycyjnych.

ZP.271.9.324.2017                                        [...]

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia ulicznego dla 7 zadań inwestycyjnych.

ZP.271.9.296.2017                                        [...]

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac remontowo-konserwatorskich przy remoncie zabytkowego muru oporowego przy ul. Podgórze

ZP.271.9.314.2017                                        [...]

Dostawa i wymiana złoża filtra typu OSLO produkcja ASTRAL

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - Jarosław 04.10 2017     OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa 37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 ogłasza postępowanie pn: Dostawa i [...]

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicach Pogodnej i Jana Dobrzańskiego

ZP.271.9.282.2017                                        [...]

REMONT OKŁADZINY SCHODÓW I POCHYLNI DLA WÓZKÓW BUDYNKU PŁYWALNI MOSiR W JAROSŁAWIU

Wynik postępowania - Jarosław 01.09 2017     OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa 37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 ogłasza postępowanie pn: REMONT OKŁADZINY [...]

Videorejestracja sesji Rady Miasta Jarosławia

ZP.271.9.264.2017                                        [...]

Usługi remontowo – konserwatorskie pomników nagrobnych na terenie Nowego i Starego Cmentarza w Jarosławiu

ZP.271.9.225.2017                                        [...]

Dostawa niszczarek biurowych (4 szt.) do Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.226.2017                                        [...]

Wymiana oświetlenia LED w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

ROZSTRZYGNIĘCIETreść rozstrzygnięcia - ____________________________________________________________OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu ogłasza postępowanie pn.: „Wymiana [...]

Remont 3 pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

SP10.271.2.2017                                       & [...]

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stadionu miejskiego JKS – Etap III.

ZP.271.9.181.2017                                        [...]

USUWANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE MIEJSKIEJ JAROSŁAW

ZP.271.9.164.2017                                        [...]

REMONT OKŁADZIN ŚCIAN I DNA NIECKI ORAZ BRODZIKA PŁYWALNI SEZONOWEJ MOSiR W JAROSŁAWIU

WYNIKI POSTĘPOWANIA - Jarosław 12.05 2017     OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa 37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 ogłasza postępowanie pn: REMONT OKŁADZIN [...]

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów prawnych

ZP.271.9.107.2017                                        [...]

Dostawa aparatu fotograficznego wraz z karta pamięci

ZP.271.9.89.2017                                        [...]

REMONT OKŁADZIN ŚCIAN I POSADZEK NATRYSKÓW Z WYMIANĄ WPUSTÓW PODŁOGOWYCH PŁYWALNI MOSiR W JAROSŁAWIU

WYNIK POSTĘPOWANIA - Jarosław 22.03 2017   OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa 37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 ogłasza postępowanie pn: REMONT OKŁADZIN ŚCIAN I [...]

Dostawa opraw A4 twardych i miękkich

ZP.271.9.70.2017                                        [...]

Dostawa nagród w postaci sprzętu sportowego

ZP.271.9.46.2017                                        [...]

Dostawa nagród w postaci wydawnictw książkowych

ZP.271.9.45.2017                        [...]

Dostawa nagród w postaci pucharów, statuetek, grawertonów, pater, medali itp.

ZP.271.9.44.2017                                        [...]

Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2017

ZP.271.9.43.2017                                        [...]

metryczka