2016

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

2016

Informacja o wyniku I przetargu na dzierżawę działki nr 259 obręb 3.

GGM.6845.40.2016 Jarosław 08. 12. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 08 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 5 działka nr 2851

   Załącznik do Zarządzenia Nr 335/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 02. 12. 2016 r.   BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę działki nr 3026 obręb 5, z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 5 Oznaczenie przedmiotu przetargu [...]

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę udziału 100/168 działki nr 1062 obręb 3, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na okres pięciu lat, udziału 100/168 w prawie własności nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 5 działki nr 1986/9;1988/11;1988/12 z przeznaczeniem na polepszenie warunków parkingowych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości obręb 4 składającej się z działek nr 601 i nr 603 z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 4 Oznaczenie przedmiotu przetargu wg [...]

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości obręb 4 składającej się z działek nr 597 i nr 598 z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 4 Oznaczenie przedmiotu przetargu wg [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 5 działka nr 3026 i obr 3 działka nr 1062.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę działki nr 259 obręb 3, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 3 Oznaczenie przedmiotu przetargu [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 4 działka nr 597, nr 598, nr 601, 603.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 5 działki nr 1106 i nr 1108/4, obręb 3 działka nr 259

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 4 działki nr 3322/3 i 3339/2

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do zbycia - lokal mieszkalny os. Słoneczne 4/77

 BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2015, poz. 1774 za późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 4 działka nr 2390

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)podaje do publicznej wiadomości na [...]

Informacja o wyniku III przetargu na dzierżawę działki nr 2936/2 obręb 5.

GGM.6845.60.2015 Jarosław, 22. 09. 2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 22 września 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się III [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 4 działka nr 1511

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 5 działka nr 2669

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - obręb 5 działka nr 2859/1

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Ogłoszenie o III przetargu na dzierżawę działki nr 2936/2 obręb 5, z przeznaczeniem na przydomowy ogródek warzywny.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 5 Oznaczenie przedmiotu przetargu wg [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- obręb 4 działka nr 1693/91

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- obręb 5 działka nr 2859/1

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- obręb 4 działka nr 1703/3.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Informacja o wyniku I przetargu na dzierżawę działki nr 2808/5 obręb 4.

GGM.6845.19.2016 Jarosław, 21. 06. 2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 21 czerwca 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- działki nr 691/3; nr 691/4; nr 850/1; nr 819; nr 827.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- działka nr 56/304 położona w Radawie i działka nr 3205/100 obr. 4 położona w Jarosławiu.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 2936/2 obręb 5.

GGM.6845.60.2015 Jarosław, 2. 06. 2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 2 czerwca 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 601 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 25. 05. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 25 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 597 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 25. 05. 2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 25 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 183/2 obręb 5.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24. 05. 2016 r.      INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 182/2 obręb 5.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24. 05. 2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 154/2 obręb 5.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24. 05. 2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę nieruchomości składającej się z działki nr 895 i nr 896 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24. 05. 2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 894 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24. 05. 2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 848/11 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 20. 05. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 20 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 218 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 20.05.2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 20 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 338 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 20. 05. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 20 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się  II [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 322 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 20. 05. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 20 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 316 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 20. 05.2016 r.        INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 20 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 302 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.05.2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1798 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.05.2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1757 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.05.2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1726/2 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.05.2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1726/1 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.05.2016 r.        INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1626/2 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18. 05. 2016 r.        INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 730 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18. 05. 2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 458/2 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18. 05. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1471 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18. 05. 2016 r.        INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1368 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18.05.2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 3 obręb 2.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 394/4 obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1969/3 obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1533 obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia obr. 5 nr działki 2904.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Przetarg I na dzierżawę działki nr 2808/5 - obręb 4 - na przydomowy ogródek warzywno - rekreacyjny

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 4   Oznaczenie przedmiotu [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1463 obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1277 obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1251/4 obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1245 obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku II przetargu na dzierżawę działki nr 1050/1 obręb 1.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 16.05.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 16 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się II nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr nr 4 oznaczonej jako działka nr 3205/113

GGM.6840.40.2015           INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU              W dniu 12 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta [...]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr nr 4 oznaczonej jako działka nr 666

GGM.6840.29.2015           INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU              W dniu 12 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- działka nr 3339/2 obręb 4.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Wykaz nieruchomości lokalowych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 za późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- działki nr 2842 ; nr 964/15; 965/5; 954/12 obręb 4.

  BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia- działka nr 2368/5 obręb 5 i działka nr 2808/5 obręb 4

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na okres [...]

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę działki nr 2936/2 obręb 5, z przeznaczeniem na przydomowy ogródek warzywny.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 5. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg [...]

Wykaz nieruchomości do zbycia - lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Poniatowskiego 33

Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 2016 r.    BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie  art. 13 ust. 1 oraz  art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż działki nr 3205/113 obr 4 -ul. Spółdzielcza

  BURMISTRZ  MIASTA  JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej  w Jarosławiu obręb nr 4   1. [...]

Ogłoszenie o III-cim przetargu na sprzedaż działki nr 666 obr 4

  BURMISTRZ  MIASTA  JAROSŁAWIA OGŁASZA III-ci NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej  w Jarosławiu obręb nr 4   1. [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 493/1 obręb 2.

GGM.6845.9.2016 Jarosław 07. 04. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 7 kwietnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się  I [...]

Informacja o wyniku I-szego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu obr. nr 4 oznaczonej jako działki nr: 1469/4, 1476/22, 1481/10, 1482/4, 1495/3, 1496/21

GGM.6840.39.2015             INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU              W dniu 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 500 obręb 2.

GGM.6845.8.2016 Jarosław 07. 04. 2016 r.         INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 7 kwietnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się  I [...]

Informacja o wyniku II-go przetargu na sprzedaż działki nr 666 położonej w Jarosławiu obręb nr 4

  GGM.6840.29.2015             INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU              W dniu 17 marca 2016 r. w siedzibie [...]

Informacja o wyniku II-go przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Konfederackiej w Jarosławiu obręb nr 4

GGM.6840.28.2015         INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU              W dniu 17 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia [...]

Informacja o wyniku I-go przetargu na sprzedaż działki nr 3181 obr 4

GGM.6840.38.2015                                     INFORMACJA  O  WYNIKU  [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - dz. 2514/2 - obr. 5

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości na [...]

Przetarg I na dzierżawę działki nr 493/1 - obręb 2 - na cele upraw rolnych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 2.   Oznaczenie przedmiotu [...]

Przetarg I na dzierżawę działki nr 500 - obręb 2 - na cele upraw rolnych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 2.   Oznaczenie przedmiotu [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 2936/2 obręb 5.

GGM.6845.60.2015 Jarosław, 2. 03. 2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 2 marca 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę nieruchomości położonej w obr. 4, składającej się z działek: nr 872 i 886.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 02.03.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 2 marca 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 601 obręb 5.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 25.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 25 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 597 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 183/2 obręb 5.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 182/2 obręb 5.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr154/2 obręb 5.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę nieruchomości składającej się z działek nr 895 i 896 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 24.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 24 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 894 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 22.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 22 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 848/11 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 22.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 22 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 218 obręb 4.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 22.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 22 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 338 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 22. 02. 2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 22 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się  I [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 322 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 316 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 302 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1798 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1757 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 19.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 19 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1726 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1726/1 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1709 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1626/2 obręb 3.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 730 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 18.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 18 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 458/2 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 17.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 17 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 334 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 17.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 17 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1471 obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 17.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 17 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1368- obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 17.02.2016 r.       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 17 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1359 - obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 17.02.2016 r.           INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 17 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1007/1 - obręb 2.

GGM.6845.61.2015      Jarosław 16.02.2016 r.      INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 16 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 3 - obręb 2.

GGM.6845.61.2015 Jarosław 16.02.2016 r.      INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 16 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1969/3 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015 Jarosław  16.02.2016 r.      INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 16 lutego 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1533 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015 Jarosław 16.02.2016 r.    INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 16 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 394/4 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015 Jarosław, 16.02.2016 r.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUW dniu 16 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Jarosławiu obręb 1, [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1463 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1277 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1251/4 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015                                        [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1245 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015 Jarosław 15. 02. 2016 r.   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 15 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na [...]

Informacja o wyniku przetargu I na dzierżawę działki nr 1050/1 - obręb 1.

GGM.6845.61.2015 Jarosław 15.02.2016 r.      INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 15 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na [...]

Przetarg I na sprzedaż działek: 1469/4, 1476/22, 1481/10, 1495/3, 1496/21, 1482/4 - obręb 4 w rejonie ul. Konfederackiej.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIAOGŁASZAI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosławpołożonej w Jarosławiu obręb nr 4    Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na cele rolne - działki 493/1 i 500 - obr. 2

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej [...]

Przetarg II na sprzedaż działki nr 666 - obręb 4 przy ul. Pogodnej.

   BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)   na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław położonej w Jarosławiu obręb nr [...]

Przetarg II na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr nr: 1476/17, 1476/25, 1480, 1481/3, 1481/7, oraz dz. nr 1482/1 - obręb 4 przy ul. Konfederackiej.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIAOGŁASZA II  NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosławpołożonej w Jarosławiu obręb nr 4   Oznaczenie przedmiotu przetargu wg [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na przydomowe ogródki warzywne - działka nr 3339/2 - obr. 4

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres [...]

Wykaz nieruchomości do zbycia - dz. 3205/113 obr. 4 - Zarządzenie Nr 23/2016

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia  1 lutego  2016 r.    BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie  art. 13 ust. 1 oraz  art. 35  ustawy z dnia 21 [...]

Przetarg I na sprzedaż działki nr 3181 - obręb 4, przy ul. Przyklasztornej.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIAOGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)  na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosławpołożonej w Jarosławiu obręb nr 4    Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi [...]

Przetarg I na dzierżawę działki nr 2936/2 - obręb 5 - przydomowy ogródek warzywny.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIAOGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczonynieruchomości Gminy Miejskiej Jarosławpołożonej w Jarosławiu obręb nr 5 Oznaczenie przedmiotu przetargu [...]

Przetarg I na dzierżawę działek nr 872 i nr 886 - obręb 4 - na cele upraw rolnych.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIAOGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na dzierżawę na czas nieoznaczonynieruchomości Gminy Miejskiej Jarosławpołożonej w Jarosławiu obręb nr 4 Oznaczenie przedmiotu przetargu [...]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na cele rolne - dz. 490/3, 491/3, 487/5 - obr. 4

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),podaje do publicznej wiadomości na [...]

Informacja o wyniku przetargu I na sprzedaż dz. 666 - obręb 4.

GGM.6840.29.2015     INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU     W dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia odbył się I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w [...]

Informacja o wyniku przetargu I na sprzedaż dz. 51 - obręb 2.

GGM.6840.30.2015     INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia odbył się I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej [...]

Informacja o wyniku przetargu I na sprzedaż dz. 971 - obręb 2.

GGM.6840.32.2015          INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia odbył się I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż [...]

Odwołanie przetargu na dzierżawę działek nr 872, nr 879/6, nr 886 - obręb nr 4 przy ul. Grodziszczańskiej.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA  działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) odwołuje  I nieograniczony przetarg ustny [...]

Informacja o wyniku przetargu I - dz. 1476/17, 1476/25, 1480, 1481/3, 1481/7, oraz dz. nr 1482/1 - obręb 4 przy ul. Konfederackiej.

GGM.6840.28.2015       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU      W dniu 14 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia odbył się I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości [...]

Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę działek pod uprawy rolne w terminach 22-25 lutego 2016 r.

   Przetargi zaplanowane na 22 lutego 2016 r.:                Przetargi zaplanowane na 24 lutego 2016 r.:                Przetarg [...]

Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę działek pod uprawy rolne w terminach 15-19 lutego 2016 r.

Przetargi zaplanowane na 15 lutego 2016 r.:                   Przetargi zaplanowane na 16 lutego 2016 r.:         [...]

Wykaz nieruchomości do zbycia: dz. 2500/2, 2500/5 - obr. 5

Załącznik do Zarządzenia Nr 243/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02 września 2015 r.    BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA   działając na podstawie  art. 13 ust. 1 oraz  art. 35  ustawy z dnia [...]

metryczka