2017

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

2017

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

ZP.271.4.30.2017                                        [...]

Przebudowa chodnika przy ul. Powstania Styczniowego

                                   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA [...]

Konserwacja rowu R-R w korycie „Starego Sanu” na odcinku 2 480 m w m. Jarosław Obręb 3 działka nr 195/3 w km 1+760-3+210, działki nr 195/1, 1188 w km 3+280-4+310 oraz rowów bocznych R-1 w km 0+000-0+260, R-2 w km 0+000-0+260

Konserwacja  rowu R-R  w korycie „Starego Sanu” na odcinku 2 480 m w m. Jarosław Obręb 3 działka nr 195/3 w km 1+760-3+210, działki nr 195/1, 1188 w km 3+280-4+310 oraz rowów bocznych R-1 w km 0+000-0+260, R-2 w km [...]

Modernizacja zieleni w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego - etap II

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację zieleni w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego - etap II" [...]

Wykonanie bezpiecznych nawierzchni wokół istniejących urządzeń zabawowych, remont i modernizacja istniejących elementów placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Parku im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu.

Wykonanie bezpiecznych nawierzchni wokół istniejących urządzeń zabawowych, remont i modernizacja istniejących elementów placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Parku im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu. [...]

"Modernizacja zieleni w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego"

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację zieleni w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego" [...]

Usługa polegająca na instalowaniu nowych słupów oświetlenia ulicznego w zamian za zniszczone.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę polegającą na instalowaniu nowych słupów oświetlenia ulicznego w zamian za zniszczone. [...]

Bieżące utrzymanie rowu deszczowego "Potoku Głęboka" na odcinku 1823 mb od wiaduktu kolejowego na oś. Kombatantów do ujścia rzeki San

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące utrzymanie rowu deszczowego "Potoku Głęboka" na odcinku 1823 mb od wiaduktu kolejowego na oś. Kombatantów do ujścia rzeki Sa [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę chodnika od ul. Grodziszczańskiej do ul. Krakowskiej (działka nr 790 obręb 4)".

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę chodnika od ul. Grodziszczańskiej do ul. Krakowskiej (działka nr 790 obręb 4)". [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie miejsc parkingowych w ciągu ul. Śłonecznej usytuowane na skarpie od wjazdu od os. 1000-lecia do garażu na os. Słoneczne".

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie miejsc parkingowych w ciągu ul. Słonecznej usytuowane na skarpie od wjazdu od os. 1000-lecia do garażu na os. Słoneczne". [...]

Jarosław, dnia 14.04.2017 r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:: "Przebudowa chodnika -skrzyżowanie ul. Poniatowskiego z ul. 3-go Maja".

Jarosław, dnia 14.04.2017 r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Przebudowa chodnika -skrzyżowanie ul. Poniatowskiego z ul. 3-go Maja".informacja  - [...]

Przebudowa ul. Leona Czechowskiego

                                         &nbs [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację chodnika na ul. Marii turzańskiej II etap".".

Jarosław, dnia 28.03.2017 r.       INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację chodnika na ul. Marii Turzańskiej II etap". [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę chodnika wraz z przejazdem na wózki łączącego ul. Krótką z ul. Strzelecką".

Jarosław, dnia 28.03.2017 r.       IINFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę chodnika wraz z przejazdem na wózki łączącego ul. Krótką z ul. Strzelecką". [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wycinkę i pielęgnację drzew z terenów zieleni i cmentarzy należących do Gminy Miejskiej Jarosław.

     Jarosław, dnia 01.03.2017 r.       INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wycinkę i pielęgnację drzew z terenów zieleni i [...]

Jarosław, dnia 28 lutego 2017 r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2017 r.

Jarosław, dnia 28 lutego 2017 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: przedmiotem zamówienia jest remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2017 [...]

Jarosław, dnia 27 lutego 2017 r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Usługę polegająca na konserwacji i utrzymaniu urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2017

Jarosław, dnia 27 lutego 2017 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i utrzymaniu urządzeń [...]

Jarosław, dnia 27 lutego 2017 r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: bieżące utrzymanie terenów zieleni, parków i ogródków Jordanowskich należących do Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 r.

Jarosław, dnia 27 lutego 2017 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: bieżące utrzymanie terenów zieleni, parków i ogródków Jordanowskich należących [...]

Jarosław, dnia 27 lutego 2017 r. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach należących do Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 r.

Jarosław, dnia 27 lutego 2017 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach  należących [...]

metryczka