Informacje o projekcie "Eskapady na książęcym szlaku"

Zdjęcie

Projekt ,,ESKAPADY NA KSIĄŻĘCYM SZKLAKU”
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020
 
 
Wnioskodawca Partner Wiodący: Gmina Miejska Jarosław
Adres strony internetowej: www.jaroslaw.pl
Partner Projektu: Miasto Svidnik
Adres strony internetowej: www.svidnik.sk 
 
Opis projektu :
Założeniem projektu jest utworzenie atrakcji turystycznej na istniejącym transgranicznym  Turystycznym Szlaku Rodowych Gniazd Lubomirskich.
Projekt obejmuje wykonanie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych - promujących projekt i program.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
1) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Jarosławiu 
 1. Wykonanie alejek parkowych.
 2. Remont i uzupełnienie ogrodzenia. 
 3. Monitoring wizyjny. 
 4. Demontaż obiektów małej architektury i budowa nowych (ławek, leżaków, koszy na śmieci, stojaków na rowery, lunety). 
 5. Demontaż i  budowę oświetlenia oraz budowę sieci elektroenergetycznej. 
 6. Wycinka drzew i krzewów ze względów kompozycyjnych oraz technicznych. 
 7. Roślinne zagospodarowanie parku: rośliny okrywowe, pachnące, miododajne.  
 8. Budowa i remont fontann oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego oraz wodociągowego.
2) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Svidniku
 1. Uzupełnienie parku o nowe nasadzenia.
 2. Wykonanie małej architektury (kosze, ławki stojaki na rowery, altana). 
 3. Wykonanie ścieżki rowerowej. 
 4. Wykonanie oświetlania. 
 5. Wykonanie systemu monitoringu.
Cele projektu:
 
Cel główny projektu:
 1. Ochrona i wzbogacenie dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez rewitalizację parków pogranicza polsko-słowackiego.
 
Cele szczegółowe projektu:
 1. Wykorzystanie istniejących źródeł dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla celów turystycznych.
 2. Wykorzystanie źródeł dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla wzrostu atrakcyjności regionu.
 3. Poprawa współpracy  transgranicznej i wzajemne poznawanie dziedzictwa kultury i natury.
 
Budżet projektu:
 
Wartość całkowita projektu: 1 624 865,23 EUR
Wydatki kwalifikowalne:  1 624 865,23 EUR
Wydatki Gminy Miejskiej Jarosław: 1 097 368,69 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% -  932 763,34 EUR
 
Wydatki Miasto Svidnik:  527 496,54 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% -  448 372,05 EUR

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 4,34 PLN.

Prace rewitalizacyjne Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino:

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Film z prac rewitalizacyjnych w Parku Miejskim

Park Miejski po realizacji projektu:

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Konkurs plastyczny „Piękne Pogranicze” zorganizowany w ramach projektu:

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Piknik rodzinny w Parku Miejskim:

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU (16kB) word

 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Regina Wajda (24 maja 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (24 maja 2017, 13:32:42)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (18 marca 2019, 10:35:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4231