Informacje o projekcie


,,E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia”
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
 
Wnioskodawca:
Gmina Miejska Jarosław
Partner Projektu:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 
Cele projektu
Cel ogólny:
Poprawa jakości życia w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez poprawę komunikacji administracji, przedsiębiorców i obywateli.
 
Cele szczegółowe:
Wprowadzenie nowych i bardziej funkcjonalnych e-usług w obszarach: e-administracji i e-edukacji.
Poprawa interoperacyjności e-usług i zwiększenia poziomu dojrzałości z 2 do 5 stopnia. Optymalizacja zarządzania – uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych
i świadczonych usług.
 
Budżet projektu:
Wartość projektu: 1 534 290,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 297 346,49 zł
 
W ramach projektu przewiduje się wsparcie działań służących podnoszeniu jakości istniejących e- usług publicznych w Gminie Miejskiej Jarosław oraz wprowadzeniu nowych e-usług,  a także wsparcie w kierunku rozwijania elektronicznej administracji, udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje sektora publicznego.
 
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie projektu możliwe będzie opłacenie podatków np. od nieruchomości, środków transportu oraz opłat np. za wywóz odpadów komunalnych, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu drogą elektroniczną.
W ramach projektu powstanie również usługa E-zgłoszenia umożliwiająca zgłaszanie usterek i problemów na terenie miasta. Mieszkaniec będzie mógł wysłać zgłoszenie do urzędu z informacją np. o ubytku w nawierzchni ulicy. Do zgłoszenia będzie można dołączyć zdjęcie i zaznaczyć lokalizację na mapie gminy. Poprzez stronę internetową mieszkańcy będą mogli śledzić stan realizacji zgłoszenia.

W 5 szkołach podstawowych zostaną zainstalowane elektroniczne dzienniki szkolne.
Projekt zakłada również rozbudowę aktualnie udostępnionego geoportalu (www.geoportal.jaroslaw.pl).

Elementem uzupełniającym w projekcie jest zakup sprzętu i oprogramowania determinujący  prawidłowe wdrożenie oraz zabezpieczenie funkcjonowania nowych i podniesienie funkcjonalności istniejących e-usług.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (21 września 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 września 2017, 13:42:56)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (21 września 2017, 13:47:07)
Zmieniono: modyfikacja linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3284