Jarosławska Rada Seniorów

Jarosławska Rada Seniorów

Władze Jarosławskiej Rady Seniorów

18 stycznia 2018 r. na podstawie § 8 pkt. 1 Uchwały nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, Burmistrz Miasta Jarosławia zwołał [...]

metryczka