Wybory do JAROSŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW

Wybory do JAROSŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW

Informacje bieżące dotyczące JRS

Informacje dotyczące działalności Jarosławskiej Rady Seniorów, posiedzeń, wewnętrznych wyborów, danych teleadresowych znajdują się w zakładce [...]

Wyniki głosowania w wyborach do Jarosławskiej Rady Seniorów

W wyniku głosowania w wyborach do Jarosławskiej Rady Seniorów przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2017 r. w skład JRS weszli: [...]

Lista kandydatów zgłoszonych do Jarosławskiej Rady Seniorów

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza listę kandydatów zgłoszonych do Jarosławskiego Rady Seniorów: [...]

Informacje o wyborach do Jarosławskiej Rady Seniorów

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jarosławia [...]

metryczka