Majątek miasta

Majątek miasta

Informacja

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa [...]

2020

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za rok 20 [...]

2019

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za rok 20 [...]

2018

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za rok 20 [...]

2016

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za rok 20 [...]

metryczka