Opłaty i podatki w 2021 roku

aktualne stawki podatkowe


KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi]


COVID 19 - WNIOSEK O POMOC WRAZ  FORMULARZAMI

WNIOSEK O ULGĘ (84kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (291kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (494kB) word

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję 'jednego przedsiębiorstwa' w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis (284kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (20 grudnia 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (20 grudnia 2017, 14:09:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (5 stycznia 2021, 10:22:53)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16376