2018

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

2018

Zarządzanie, administrowanie oraz techniczne utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław roku 2019

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zarządzanie, administrowanie oraz techniczne utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław roku 2019. ZP.271.4.36.2018 [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni i parków należących do Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni i parków należących do Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 r.INFORMACJA O [...]

Wycinka drzew na n terenie cmentarza komunalnego „Starego” przy ul. Cmentarnej w Jarosławiu

Wycinka drzew na n terenie  cmentarza komunalnego „Starego” przy ul. Cmentarnej w JarosławiuINFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - [...]

Wycinka, pielęgnację i nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnych.

Wycinka, pielęgnację i nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnych. Informacja o zamiarze o zawarcia umowy - [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w 2018 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w 2018 r. PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI - [...]

Wykonanie nasadzeń uzupełniających w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino - obsadzenie różami rabat przy fontannach.

Wykonanie nasadzeń uzupełniających w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino - obsadzenie różami rabat przy fontannach.INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWYw postępowaniu o udzielenie zamówienia na:"Wykonanie nasadzeń uzupełniających w [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego – w ramach budżetu obywatelskiego”

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego – w ramach budżetu obywatelskiego” PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI - [...]

Budowa oświetlenia ul. Kruhel Pełkiński od słupa 14/106 do 36/106

ZP.271.4.19.2018                                        [...]

Budowa ogrodu na skarpie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego

ZP.271.4.16.2018                                        [...]

„Budowa parkingu przy ul. Legionów bloki 20,22,24”

ZP.271.4.16.2018                                        [...]

Zakup i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

ZP.271.2.4.13.2018                                      &nbs [...]

„Przebudowa bocznej ul. Pogodnej”

                                                                 [...]

Przebudowa ul. Asnyka

Jarosław, dnia 08 styczeń 2018 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Asnyka  PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI -   [...]

Modernizacja chodnika przy Placu Inwalidów Wojennych – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego

Jarosław, dnia 05.03.2018 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja chodnika przy Placu Inwalidów Wojennych – zadanie w ramach [...]

Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew na terenie zieleni miejskiej i cmentarzy komunalnych

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWYw postępowaniu o udzielenie zamówienia na:Wycinkę, pielęgnację i nasadzenia drzew na terenie zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnychPełna treść informacji - [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2018

Jarosław, dnia 08 styczeń 2018 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i utrzymaniu urządzeń [...]

Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w 2018 r.

Jarosław, dnia 08 styczeń 2018 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w [...]

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 r. obejmujące: drogi publiczne, drogi wewnętrzne

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 r. obejmujące: drogi publiczne, drogi wewnętrzne PEŁNA TREŚĆ [...]

metryczka