WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów [...]

Głosowanie korespondencyjne

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października [...]

Dane teleadresowe Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Komisarz Wyborczy w Przemyślu Krzysztof TRYKSZA Terminy dyżurów - poniedziałki, godz. 9.00 - 11.00 tel./fax - 16 678-39-17, tel. (centrala Starostwa Powiatowego) - 16 678-50-54, w. 156 Siedziba Komisarza - [...]

metryczka