Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław - podstawa prawna wraz z informacjami

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) Burmistrz Miasta Jarosławia co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Jarosławia będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, po czym odbędzie się nad nim debata.

W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos mogą również zabrać mieszkańcy w myśl art. 6 w/w ustawy.
Jednak dopuszczenie do głosu podczas debaty nad raportem jest uwarunkowane koniecznością pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, popartego w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław, podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Zgłoszenie wraz z podpisami powinno trafić do biura rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Informacje związane z raportem o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za dany rok znajdują się w poszczególnych katalogach:


Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok

Raport o satnie Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (1 lipca 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (1 lipca 2020, 07:31:43)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (1 czerwca 2021, 12:24:38)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2640