WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019

WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019

Drugi stopień alarmowy CRP na terytorium RP

7 października br. Prezes Rady Ministrów wydał Zarządzenie nr 197 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stopień alarmowy dotyczący bezpieczeństwa [...]

Informacja o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Jarosławiu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Jarosławiu w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 roku [...]

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w Przemyślu z dnia 27 lutego 2019 r. ws. powoływania OKW w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do [...]

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w Przemyślu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Informacje nt. Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Komisarz Wyborczy w Przemyślu Krzysztof TRYKSZA   Terminy dyżurów - poniedziałki i środy, godz. 9.30 - 11.00   tel./fax - 16 678-39-17, tel. (centrala Starostwa Powiatowego) - 16 678-50-54, w. 156 [...]

Uchwała nr 121/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu [...]

Uchwała nr 121/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości [...]

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - KODEKS WYBORCZY

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY - stan prawny na dzień 10.08.2019 (tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym) znajduje się poniżej w pliku: [...]

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta RP ws. zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wraz z załącznikiem - kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r. [...]

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje na temat zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych znajdują się również na stronie SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ JAROSŁAW Niniejszą informację [...]

metryczka