2020

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 43/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania dot. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 42/2020 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2021-2023 z zakresu pomocy społecznej [...]

Dyrektor MOPS w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych [...]

Zarządzenie nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na [...]

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora MOPS w Jarosławiu z dn. 03.12.2020 ws. ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do [...]

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w [...]

Dyrektor MOPS w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie GMJ w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 [...]

Dyrektor MOPS w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie GMJ w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 [...]

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław w 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław w 2020 roku - [...]

Zarządzenie Nr 259/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosławia w 2020 roku

Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza dodatkowy konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosławia w 2020 roku.   Treść Zarządzenia Nr 259/2020 Burmistrza [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych [...]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2020 r. do [...]

Zarządzenie Nr 14/2020 dyrektora MOPS w Jarosławiu z dnia 30.03.2020 r. ws. ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert [...]

Treść zarządzenia Nr 14/2020 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.Treść Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia [...]

Konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.Treść Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia  z dnia 16.01.2020 roku [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.Treść [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.Treść Zarządzenia Nr [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie GMJ w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2020 roku [...]

metryczka