COVID-19 - wniosek o pomoc

Wniosek o pomoc związaną z COVID-19 wraz z formularzami:

WNIOSEK O ULGĘ (84kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (291kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (494kB) word

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję 'jednego przedsiębiorstwa' w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis (284kB) pdf


W związku z wejściem w życie, w dniu 19 marca 2021 roku, Uchwały Nr 387/XXX/2021 Rady Miasta Jarosławia w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. informujemy, iż dokonanie zwrotu wniesionej w 2021 roku opłaty alkoholowej będzie możliwe po wypełnieniu załączonego wniosku.


Wniosek o zwrot z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (4 maja 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (4 maja 2020, 12:54:05)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (30 marca 2021, 07:28:47)
Zmieniono: uzupełnienie informacji o wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2862