Program Zdalna Szkoła

LOGO PROJEKTU
LOGO PROJEKTU


Wsparcie dla szkół i uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła
 
Gmina Miejska Jarosław w dniu 1 kwietnia 2020 roku przystąpiła do projektu pn. „Zdalna Szkoła” w celu zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
W ramach przyznanej dla gminy kwoty 100 000 zł zakupiono  81 laptopów oraz 16 modemów z dostępem do internetu.
Szkoły i uczniowie otrzymują komputery do użytkowania bezpłatnie.

Nowe standardy, związane ze zdalną nauką w odpowiedzi na przechodzącą obecnie epidemię, nie zawsze są możliwe do udźwignięcia przez każdą rodzinę, ale dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach działania 1.1 dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, możliwe jest dostarczenie komputerów dla zapewnienia dalszej nauki programowej w gminie, w naszej sytuacji dla uczniów w Jarosławiu.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Hanas (24 czerwca 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (24 czerwca 2020, 09:50:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1928