Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2019 ROK


Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem wraz z podpisami mieszkańców powinno trafić do biura rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Ze względu na panującą sytuację - epidemię COVID-19, zgłoszenia wraz z podpisami mieszkańców można składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (parter, pokój nr 2) do dnia 26 czerwca (piątek), do godz. 15.30.

W dniach 27-28 czerwca 2020 roku zgłoszenia do udziału w debacie będzie można składać do skrzynki usytuowanej przy głównym wejściu do budynku ratusza (od strony studni).
Ewentualnie, zgłoszenia w postaci przesłania skanu zgłoszenia, można dokonać również mailowo na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl do dnia 28 czerwca br.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ponieważ obrady sesji odbędą się w trybie zdalnym, udział mieszkańców, chcących zabrać głos w debacie nad raportem, również będzie odbywał się w trybie zdalnym.

W tym celu zostanie przygotowane w pokoju nr 1 (parter) w budynku Urzędu Miasta Jarosławia stanowisko umożliwiające udział w debacie.

W związku z tym, bardzo prosimy osoby chcące wziąć udział w debacie poprzez wcześniejsze  pisemne zgłoszenie zamiaru udziału w debacie, o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego w celu sprawnego poinformowania o kolejności udziału.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 rok" znajduje się poniżej w pliku:


DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2019 ROK
odbędzie się na sesji Rady Miasta Jarosławia
w dniu 29 czerwca 2020 r., godz. 9.00

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (10 czerwca 2019)
Opublikował: Barbara Brzezińska (10 czerwca 2019, 07:33:38)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (1 lipca 2020, 07:41:23)
Zmieniono: przeniesienie informacji o raporcie do katalogów wg raportowanego roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2989