Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Sprawy związane z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie miasta Jarosławia prowadzi:

Biuro Burmistrza Miasta
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

III piętro, pokój nr 40
tel. 16 624 87 23
mail: barbara.brzezinska@um.jaroslaw.pl

Wzory wniosków dotyczących ewidencji:

Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych (22kB) word

Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych (176kB) pdf

Załącznik nr 1 (59kB) pdf

Załącznik nr 2 (73kB) pdf

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie miasta Jarosławia (42kB) word

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego (41kB) word

Klauzula informacyjna dotycząca ewidencjonowania obiektów świadczących usługi hotelarskie (39kB) word

Na terenie Gminy Miejskiej Jarosław ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta Jarosławia.
Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:
 • hoteli,
 • moteli,
 • pensjonatów,
 • kempingów,
 • domów wycieczkowych,
 • schronisk młodzieżowych.


Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Kancelarii Burmistrza Miasta o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (25 sierpnia 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (25 sierpnia 2020, 08:10:12)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (2 maja 2021, 11:51:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 804