Informacje dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożyła na każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Szczegółowy zakres zadań należących do koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa art. 14 ww. ustawy.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Jarosław wyznaczony został:

MARIAN KWIETNIOWSKI
inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Jarosławia

kontakt do koordynatora ds. dostępności:

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
pok. 40, III piętro

tel. 16 624 87 09
mail: dostepnosc@um.jaroslaw.pl

Zarządzenie nr 313/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w GMJ (426kB) pdf

Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Gminy Miejskiej Jarosław (560kB) pdf


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 dostępny jest poniżej w pliku:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 (1308kB) pdf

RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ:

Raport o stanie zapewnienia dostępności Gminy Miejskiej Jarosław według stanu na dzien 01.01.2021 (992kB) pdf

***

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności w pigułce (359kB) pdf

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności w pigułce - w wersji edytowalnej (67kB) word

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (29 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (29 września 2020, 12:27:45)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (29 marca 2021, 09:32:44)
Zmieniono: uzupełnienie treści o raport

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1942