Konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz wyniki

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść Zarządzenia nr 175/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01.06.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść Zarządzenia nr 120/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść Zarządzenia nr 121/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść Zarządzenia nr 119/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść Zarządzenia nr 116/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku znajduje się poniżej w pliku: [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść zarządzenia nr 60/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku [...]

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść zarządzenia nr 62/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na [...]

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej [...]

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 roku

Treść zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.Treść Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia [...]

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.Treść Zarządzenia Nr [...]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMJ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów [...]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017, w zakresie Wydziału [...]

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23 grudnia 2015 r. dot. zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2016 roku"

ZARZĄDZENIE Nr 399/2015 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   z dnia 23 grudnia  2015 r.     Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Oferta realizacji zadania publicznego z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Oferta realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o [...]

Wynik otwarego konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku"

O G ŁO S Z E N I E           Działając zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, [...]

Oferta na wydanie publikacji "Monografia powstania Związku Inwalidów Wojennych województwa podkarpackiego"

Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536): Związek Inwalidów Wojennych R.P, Zarząd [...]

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2010 Nr 234, poz. 1536) Stowarzyszenie "Nauka i Rozwój"

Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536) : Stowarzyszenie "Nauka i Rozwój".   W [...]

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536): Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu [...]

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.)

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź.zm.): Polskiego [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 sierpnia 2009 r.

OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAz dnia 12 sierpnia  2009r. Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie powierzenia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 502/XLVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16.02. [...]

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 179/2008BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZ DNIA 16 lipca  2008 r.  Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz [...]

Ogłoszenie dotyczące powierzenia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku

Działając  zgodnie  z  zasadami   określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.)   Burmistrz Miasta Jarosławia [...]

Ogłoszenie dotyczące powierzenia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 04.02. 2008r. w sprawie przyjęcia [...]

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 79/2008BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZ DNIA 31 marca  2008r. Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

OgłoszenieNa podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz.593, z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia [...]

Konkurs dotyczący dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2007 roku.

Zarządzenie Nr 267/2006r. Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15  listopada 2006r.       w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci [...]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej [...]

metryczka