Ogłoszenie dotyczące powierzenia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 04.02. 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008
Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :
§ 1
Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku podmiotom:
 
ZADANIE  : „Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców” :
 - Klubowi Sportowemu „PRZEDMIEŚCIE”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 13.000zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych ),
- Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN” Jarosław.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 7.000zł ( słownie: siedem tysięcy złotych ),

ZADANIE   : „Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa, kajakarstwa i kolarstwa” –
PARAFIALNEMU KLUBOWI SPORTOWEMU „KOLPING” JAROSŁAW .
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :  70.000zł                       ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ).

ZADANIE   : „Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt”
– TOWARZYSTWU SPORTOWEMU MKS „SAN” JAROSŁAW.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :  15.000zł                      ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ).

ZADANIE   : „Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży zakresie pływania” –
Uczelnianemu Klubowi AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu .
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5.000zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

ZADANIE      :  Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Wiesława Cieszanowskiego”
– Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN” Jarosław.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 5.000zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

ZADANIE      :  Organizacja Turnieju Puchar Burmistrza Jarosławia w Piłce Siatkowej Dziewcząt ”
– Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN” Jarosław.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 4.000zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).

ZADANIE      :  Organizacja XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet  im. Leszka Gduli”
– Klubowi Sportowemu  „7” Jarosław.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 12.000zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych ).

ZADANIE      :  Organizacja IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Koszykowej Mężczyzn im. Jerzego Matusza”
– Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ZNICZ” Jarosław.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 16.000zł ( słownie: szesnaście tysięcy złotych ).

ZADANIE      :  Organizacja Turnieju Piłki Koszykowej Juniorów im. Stanisława Chrobaka
– Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ZNICZ” Jarosław.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 4.000zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (7 kwietnia 2008)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (7 kwietnia 2008, 09:26:37)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 listopada 2020, 14:17:16)
Zmieniono: zmiana katalogu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3800